Integráció

"Senki sem tehet többet érted, minthogy segít neked segíteni önmagadon."

(Samuel Smiles)

Oktatási inklúzió-együttnevelés, befogadás

Intézményünk mint befogadó intézmény a 2007-2008. tanévtől kezdődően vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását, nevelését.

Inkluzív iskolánk olyan feltételeket teremt minden téren, amelynek következménye az, hogy olyan gyerekek is megjelennek az iskolában, akik eddig külön nevelődtek, illetve azok is sikeresen nevelődnek, akik eddig sikertelenek voltak. Az intézmény egészét áthatva inkluzív, befogadó pedagógia valósul meg. Az integráción keresztül vezet az út az inkluzív iskolához. Iskolánkban az együttműködő tanulás, a csapatmunka került előtérbe.

Speciális nevelési feladataink:

 • A sajátos nevelési igényű (SNI-s) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral (BTM-es) küzdő gyermekeink együttnevelése, s számukra speciális pedagógiai segítségnyújtás.
 • A Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel való együttműködés.
 • Közös fejlesztő munka az utazó gyógypedagógusokkal és fejlesztőpedagógussal.
 • Az integrált tanulók megfigyelése, fejlesztési terv készítése, fejlesztésük egyénileg, csoportosan és osztálykeretben. Az elért eredmények rögzítése, kiértékelése, szülői tanácsadás, segítségnyújtás.

Iskolánk így működik a hétköznapokban:

 • Év elején szervezés közösen a szakemberekkel (órarend, fejlesztő szobák beosztása, kísérés).
 • Felmentési határozatok megküldése a szülőnek, melyen tudatjuk vele az ellátást is, mely a szülőkkel való szoros kapcsolattartásra épül.
 • Kiemelés óráról (SNI, felmentettek értékelés alól, terápiák, számítógépes ismeretek oktatása).
 • Folyamatos kapcsolattartás az osztályfőnökkel, szaktanárokkal, gyógypedagógussal, tanácsok megbeszélések.
 • Egyéni és osztálykeretben történő fejlesztés.
 • Nyomkövető utóvizsgálatok, egyéni fejlesztési ütemtervek, felterjesztések, új tanulók beillesztése.
 • Év végén összegző tapasztaltcsere, feladatok meghatározása a következő évre.
 • Továbbképzések tapasztalatainak megosztása.
 • Szakmai napok szervezése, közös rendezvények.

Intézményünkben kiemelten jó az együttnevelés szakmai és tárgyi feltétele. A gyermekek jól érzik magukat, megerősödik önbecsülésük, sikeresen tanulnak és fejlődik szociális kompetenciájuk. A megfelelő tanulási környezetet minden gyermek számára biztosítjuk.