Iskolavédőnői egyeztetett munkaterv
a 2013/2014-es tanévre


Dózsa György Általános Iskola, Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége

Augusztus:

 • Kapcsolat felvétele az iskolával. Évnyitó tantestületi értekezleten való részvétel.

 Szeptember- október:

 •  Kapcsolat felvétele az iskolaorvossal. Bejáráson való részvétel. Névsorok megkérése, egyeztetése. Osztálytükör felfektetése. Törzslapok rendezése. Újonnan érkező tanulók törzslapjainak kikérése, távozók lapjainak postázása. Egyéb adminisztrációs feladatok. Az első osztályosok szülői értekezletein való részvétel.
 • Tisztasági szűrővizsgálat valamennyi tanulónál, szükség esetén kontrollszűrés. Testnevelés alóli felmentésekkel kapcsolatos szervezési feladatok elvégzése.
 • Védőoltási tervezet elkészítése. Szülők értesítése a védőoltásokról. A 6. évfolyamon  az MMR és DtaP, a 7. és 8. évfolyamon az Engerix-B oltások megszervezése, előkészítése, lebonyolításában való részvétel. Pótoltásokban való részvétel. Védőoltások utáni adminisztráció.
 • 1. osztályos tanulók hiányzó oltásainak ellenőrzése, a szülői nyilatkozatok feldolgozása.
 • 8. osztályosok védőnői szűrése, orvosi vizsgálata.

 November-december:

 •  Szükség szerint pótoltás.
 • 8. osztályosok védőnői szűrésének és orvosi vizsgálatának folytatása.        
 • 4. osztályosok védőnői szűrése és orvosi vizsgálata.
 • Szükség esetén tisztasági szűrés, kiszűrt tanulók kontrollvizsgálata.

 Január-február:

 •  Tisztasági szűrés valamennyi tanulónál. Kiszűrt tanulók tisztasági vizsgálatának kontrollja.
 • 4. osztályosok védőnői szűrésének és orvosi vizsgálatának folytatása.
 • 6. osztályosok védőnői szűrése és orvosi vizsgálata.

 Március-április:

 •  6. osztályosok védőnői szűrésének és orvosi vizsgálatának folytatása.
 • Szülők értesítése a 7. osztályosok 2. Engerix-B védőoltásáról. 7. osztályosok oltásának előkészítése, lebonyolításban való részvétel. Pótoltás. Védőoltások adminisztrációja. Tisztasági vizsgálat valamennyi tanulónál. Szükség esetén kontroll tisztasági szűrés.  Leendő 1. osztályosok beiratkozásán való részvétel.
 • 2. osztályosok védőnői szűrése és orvosi vizsgálata.

 Május-június:

 •  2. osztályosok védőnői szűrésének és orvosi vizsgálatának folytatása.
 • 8. osztályosok törzslapjainak postázása. Hiányzó tanulók védőnői szűrésének pótlása. Hiányzó tanulók orvosi vizsgálatán való részvétel. 2013/2014 évi testnevelési felmentésekkel kapcsolatos szervezési feladatok elvégzése.
 •  Beszámoló elkészítése az éves munkáról. Évzáró tantestületi értekezleten való részvétel.
 •  A 16 évet betöltött tanulóknál jogszabály írja elő a záró állapotvizsgálat elvégzését.
 •  A vizsgálatok során kiadott beutalók eredményeinek bekérése, illetve az érkező és távozó tanulók törzslapjainak kikérése, postázása a tanév során folyamatosan történik.
 • Szükség esetén elsősegélynyújtás.
 • Előzetes megbeszélés alapján szülői értekezleten való részvétel.
 • Egész évben folyamatos az ifjúságvédelmi felelőssel a kapcsolattartás, a gondozott diákok nyilvántartásba vétele, valamint a veszélyeztetett tanulók állapotának nyomon követése.
 • A Szilágyi E. Ált Isk. Egységben jelen tanévben folytatni szeretném a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztályának felkérése alapján tavaly megkezdett adatszolgáltatást a tanulók testi fejlettségéről. Több éves vizsgálattal a mindennapos testnevelés és a mintamenza hatását vizsgálják a tanulók testsúlyának alakulására.

 Osztályvizsgálat:

A szűrés kétlépcsős:

Először a védőnői előszűrés történik meg az iskola területén a védőnői szobában, majd ezt követi az orvosi vizsgálat. A vizsgálatok eredményéről a szülők írásbeli tájékoztatást kapnak.

Védőnői fogadóóra:

Dózsa György Általános Iskola hétfő: 13-15 óráig

Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egység szerda: 13-15 óráig

 A fogadóórán a diákok, pedagógusok, az iskola dolgozói, a szülők felkereshetnek kérdéseikkel, problémáikkal.

 Egészségfejlesztés:

A 2013/2014-es tanévben az egészségfejlesztési órákat az Egészségmegőrzési Központ által kiadott programfüzet alapján az osztályfőnökök igényelhetik.

 A tevékenységek időpontjai a munkáltatóval, az igazgatóhelyettessel és az érintett osztályfőnökkel egyeztetésre kerülnek.

 Igény esetén egészségnapokon, versenyre való felkészítésben, klubfoglalkozáson való részvétel, véradás szervezése, nyári szünetben táboroztatásban való részvétel.

 Dunaújváros, 2013. augusztus 26.